Сайттың мәзірі

Сайлау

sailaukaz

Келушілер

0.png0.png0.png9.png7.png4.png1.png
Бүгін97
Кеше52
Осы аптада149
Осы айда195
Барлығы9741

Қазір онлайн

1
Online
2021-08-03

Қобда аудандық маслихатының «2021-2023 жылдарға арналған Талдысай ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешім жобасына баспа-релиз

Құрметті қоғамдастық жиналысының мүшелері! Талдысай ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті төмендегідей болмақ:
1. Кірістер: 12826,8 мың тенге
1.1 Салықтық түсімдер 839,0 мың тенге
оның ішінде:
Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық (104102) 14,0 мың теңге
Елдi мекендер жерлерiне алынатын жер салығы (104302) 67,0 мың тенге
Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық (104401) 45,0мың тенге
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық (104402) 713,0 мың тенге
Салықтық емес тұсімдер 375,8 мың тенге
1.2 Трансферттердің түсімдері 11987,8 мың тенге
оның ішінде:
Жоғары тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері 11987,8 мың тенге
2. Шығындар:
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер бағдарламасы бойынша (124001042) 10797,0 мың тенге
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру бағдарламасы бойынша (124008048) 884,8 тыс.тенге
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасы бойынша (124011048) 830,0 тыс .тенге
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша (124013053) 315,0 тыс теңге


Аудандық бюджеттен 11987,8 мың теңге көлемінде субвенциялар бөлінді.
2021 жылға арналған ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен нысаналы даму трансферттер бөлінеді:
- Талдысай ауылы көшелерінің қыс айларында қардан тазарту – 315,0 мың теңге.
2021 жылға арналған ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер бөлінеді:
- елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға – 500,0 мың теңге.

Назар қойып, тыңдағандарыңызға алғыс айтамын.

К проекту решения Кобдинского районного маслихата «Об утверждении бюджета Талдысайского сельского округа» на 2021-2023 годы

Уважаемые члены собрания сообщества! Бюджет Талдысайского сельского округа на 2021 год будет следующим образом:
1. Доходы: 12826,8 тыс тенге
1.1 Налоговые поступления 839,0 тыс.тенге
В том числе
Налог на имущество физических лиц (104102) 14,0 тыс тенге
Земельный налог на земли населенных пунктов (104302) 67,0 тыс тенге
Hалог на транспортные средства с юридических лиц (104401) 45,0 тыс тенге
Hалог на транспортные средства с физических лиц (104402)
Не налоговые поступления 713,0 тыс тенге
375,8 тыс тенге
1.2 Поступления трансфертов 11987,8 тыс тенге
В том числе,
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета 11987,8 тыс тенге
2. Расходы:
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сел.округа (124001042) 10797,0 тыс.тенге
Освещение улиц в населенных пунктах (124008048) 839,0 тыс тенге
Благоустройство и озеленение населенных пунктов (124011048) 500,0 тыс тенге
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах (124013053) 315,0 тыс тенге

Из районного бюджета выделены субвенции в объеме 11612,0 тыс. тенге.

На 2021год из районного бюджета выделены следующие целевые трансферты на развитие:
- обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения ,поселках, селах, сельских округах – 315 тыс. тенге.
Из районного бюджета выделены следующие целевые текущие трансферты:
- на благоустройство и озеленение населенных пунктов – 500,0 тысяч тенге.

Спасибо за ваше внимание!

Қобда аудандық мәслихатының 2021 жылғы 5 қаңтардағы №422 «2021-2023 жылдарға арналған Өтек ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы баспа-релиз

Шешім жобасы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабына, 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.
Кірістер: 23 456,4 мың теңге.
Салық түсімдер - 830,0 мың теңге.
Оның ішінде:
Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық (104102) – 11,0 мың теңге.
Елдi мекендер жерлерiне алынатын жер салығы (104302)- 39,0 мың теңге.
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық (104402) - 780,0 мың
теңге.
Бюджет қаражатының бос қалдықтары (801101) - 331,4 мың.тенге
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар-22295,0 мың теңге.
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты-14487,0 мың теңге.
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру-830,0 мың теңге
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету-308,0 мың теңге.
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру- 7831,4 мың теңге.

Шешім жобасы e-gov ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 2021жылғы 3 наурызда орналастырылды.

О внесении изменений в решение Кобдинского районного маслихата от 5 января 2021 года №422 «Об утверждении бюджета Отекского сельского округа на 2021-2023 годы»

Данный проект решения разработан в соответствии со статьей 106, пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».
Доходы 23 456,4 тысяч тенге.
Поступление налогов 830,0 тысяч тенге.
Из них:
Земельный налог на земли населенных пунктов (104302)- 39,0 тысяч тенге.
Налог на имущество физических лиц (104102) - 11,0 тысяч тенге.
Hалог на транспортные средства с физических лиц (104402) - 780,0 тысяч тенге.
Не налоговые поступления (801101) - 331,4 тыс.тенге
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета - 22 295 тысяч тенге.
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа-14 487,0,0 тысяч тенге.
Освещение улиц в населенных пунктах - 830,0 тысяч тенге.
Благоустройство и озеленение населенных пунктов – 7 831,4 тысяч тенге.
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах - 308,0 тысяч тенге.

Проект решения размещен на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 3 марта 2021 года.

«Қобда ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеуге және тұру үшін келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне 2021 жылға әлеуметтік қолдау көрсету туралы» шешімінің жобасы «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі №66 Заңының 18 бабының 8 тармағына, «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы №183 қаулысына сәйкес әзірленді.

Толығырақ...

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66 «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года №183 «Об определении размеров предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» разработан проект «О предоставлении социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Кобдинского района на 2021 год».

Толығырақ...

Қобда аудандық мәслихатының «Қобда аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №394 «2021-2023 жылдарға арналған Қобда аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешім жобасына
БАСПА-РЕЛИЗ

Шешім жобасы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.

Бюджеттік бағдарлама әкімшілері арасында орын алған үнем қаражатты қайта бөлу, 2021 жылдың 1 қаңтарындағы бюджеттің бос қалдықтарын пайдалану жоспарлануда.

Толығырақ...

к проекту решения Кобдинского районного маслихата «О внесении изменений и дополнения в решение Кобдинского районного маслихата от 24 декабря 2020 года №394 «Об утверждении Кобдинского районного бюджета на 2021-2023 годы»

Данный проект решения разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 109, Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Перераспределяются экономии бюджетных средств между администраторами бюджетных программ. Планируется использование свободного остатка на 01 января 2021 года.

Толығырақ...

Қобда аудандық мәслихатының «Қобда ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» шешім жобасы әзірленді.
Осы шешім Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 97 бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2314 «Тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысына сәйкес, Қобда ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшері және тәртібін айқындайды.

Толығырақ...

Разработан проект решения Кобдинского районного маслихата «Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи в Кобдинском районе».
Настоящее решение с соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314 «Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи» определяет размер и порядок оказания жилищной помощи в Кобдинском районе.

Толығырақ...

Құрметті қоғамдастық жиналысының мүшелері! Бұлақ ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті төмендегідей болмақ:

Толығырақ...

Уважаемые члены собрания сообщества! Бюджет Булакского сельского округа на 2021 год будет следующим образом:

Толығырақ...

Шешім жобасы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабына, 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.

Толығырақ...

Шешім жобасы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабына, 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.

Толығырақ...

Данный проект решения разработан в соответствии со статьей 106, пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Толығырақ...

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.

Толығырақ...

Данный проект решения разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Толығырақ...

Шешім жобасы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.
Кірістер: 13670,0 мың теңге.

Толығырақ...

Данный проект решения разработан в соответствии со статьей 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Толығырақ...

Шешім жобасы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабына, 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.

Толығырақ...

Данный проект решения разработан в соответствии со статьей 106, пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Толығырақ...

Шешім жобасы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабына, 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.

Толығырақ...

Данный проект решения разработан в соответствии со статьей 106, пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Толығырақ...

Құрметті қоғамдастық жиналысының мүшелері! Талдысай ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті төмендегідей болмақ:

Толығырақ...

Шешім жобасы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабына, 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.

Толығырақ...

Шешім жобасы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабына, 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.

Толығырақ...

Данный проект решения разработан в соответствии со статьей 106, пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Толығырақ...

Данный проект решения разработан в соответствии со статьей 106, пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Толығырақ...

Шешім жобасы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабына, 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.

Толығырақ...

Данный проект решения разработан в соответствии со статьей 106, пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Толығырақ...

Мәслихаттың хатшысы

ergaliev
Қобда аудандық мәслихатының хатшысы
Ерғалиев Жанболат Қанатбайұлы